Суйуктуу Пайгамбарыбыз Мухаммед (с.а.с.) өмүр баяны

500.00 KGS

Бул китепте Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (саллаллаху алейхи васаллам) басып ?тк?н ?м?р жолу ке?ири баяндалат. Китепте Пайгамбарыбыз (салллаллаху алейхи васаллам) т?р?лг?нг? чейин болгон окуялар, анын т?р?луш?, …

Артикул: kk-002 Категория:

Бул китепте Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (саллаллаху алейхи васаллам) басып өткөн өмүр жолу кеңири баяндалат. Китепте Пайгамбарыбыз (салллаллаху алейхи васаллам) төрөлгөнгө чейин болгон окуялар, анын төрөлушү, балалык жана жаштык чагы, пайгамбарлык милдеттин берилиши жана анын Ислам динине болгон чакырыгы, бул жолдо башынан откөн кыйынчылыктар жөнүндө айтылган. Андан соң Пайгамбарыбыздын (салллаллаху алейхи васаллам) Меккеден Мадинага көчүүсү, ал жерде Ислам дининин ар тарапта кеңири таралышы, алгачкы Ислам мамлекетинин түзүлүшү ж.б. жөнүндө баяндалат.

Издательство

Дил Азык